Chương trình khuyến mại đặc biệt khi mua UPS Hyundai

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/09 - 30/09/2021

.Chương trình khuyến mại 01:

Áp dụng khi Quý khách mua UPS 500VA-2000VA

Chương trình 01 áp dụng đối với các đơn hàng sau:

  • 05 Bộ lưu điện 500VA trở lên
  • 03 Bộ lưu điện 1000VA trở lên
  • 02 Bộ lưu điện 1500VA trở lên
  • 01 Bộ lưu điện 2000VA trở lên

Danh sách UPS offline 500VA-2000VA

.

Chương trình khuyến mại 02:

Áp dụng khi Quý khách mua UPS Online 1KVA-10KVA.

Chương trình 02 áp dụng đối với các đơn hàng sau:

  • 03 Bộ lưu điện 1KVA trở lên
  • 02 Bộ lưu điện 2KVA trở lên
  • 01 Bộ lưu điện 3KVA-10KVA trở lên

Danh sách UPS Online 1KVA-10KVA

.

Chương trình khuyến mại 03:

Áp dụng với các dòng UPS Online 3 pha.

Chương trình Khuyến mại 03 áp dụng với tất cả các đơn hàng UPS 3 pha:

Danh sách UPS 3 pha vào 3 pha ra

Danh sách UPS 3 pha vào 1 pha ra

.

Để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mại, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline - Zalo

0901 49 7771 

0982 89 06 98

Email: kd2.nhatnang@gmail.com