Tổng hợp các dự án máy phát điện của Hyundai Nhật Năng phân phối và lắp đặt trên toàn quốc.